v i z o r

English           Русский           Deutsch           Español           Français           Italiano           日本語           한국어           Nederlands           Polski           Português (Brasil)           简体中文           繁體中文

 

 

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

 

 

Data wejścia w życie: 16 sierpnia 2023 r

 

Witamy w Vizor. Prywatność użytkownika jest i zawsze będzie dla naszej firmy niezwykle ważna.

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, gdyż ważne jest, aby użytkownik zrozumiał w jaki sposób nasza firma postępuje z danymi osobowymi użytkownika i w jaki sposób użytkownik może to kontrolować. Oprócz ogólnych oświadczeń dotyczących praw użytkownika do prywatności poniżej znajdują się również żądania dotyczące prywatności, które użytkownik może przedłożyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Aby zapoznać się ze specjalnymi warunkami ochrony prywatności dotyczącymi mieszkańców Kalifornii, Kolorado, Connecticut lub Wirginii, należy użyć tego linku.

 

WPROWADZENIE

 

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają, w jaki sposób dane osobowe przekazane przez użytkownika i/lub otrzymane przez naszą firmę („dane osobowe” lub „dane osobowe”) są gromadzone i przetwarzane przez firmę VIZOR APPS LTD („my”, „nasz”, lub „nas”).

 

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają również prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych użytkownika i mają zastosowanie do:

  • naszych gier opublikowanych na Amazon, AppGallery, App Store, Google Play i Microsoft Store,
  • naszych gier opublikowanych na naszych portalach klondike-online.com/knightsbrides.com,
  • naszych gier opublikowanych w serwisach społecznościowych,
  • naszych działań w serwisach społecznościowych,

które zbiorczo nazywamy „Usługami”.

 

KONTAKT Z NAMI

 

W przypadku jakichkolwiek pytań użytkownika lub napotkania jakichkolwiek problemów związanych z danymi osobowymi lub potrzeby skontaktowania się z nami w sprawie swoich praw do prywatności, prosimy o kontakt z nami. Zalecamy skontaktowanie się z nami za pośrednictwem funkcji pomocy, którą można znaleźć w usługach. Ta metoda komunikacji jest najskuteczniejsza i będziemy w stanie odpowiedzieć natychmiast.

 

Alternatywnie użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem:

Administrator danych: Vizor Apps Ltd

Adres: Archiepiskopou Makariou III, 169, CEDAR OASIS TOWER, flat/office 701, 3027, Limassol, Cypr

Do wiadomości: Privacy

E-mail: privacy@vizor-apps.com  

 

Należy pamiętać, że w celu realizacji niektórych praw użytkownika do prywatności możemy być prawnie zobowiązani do zweryfikowania tożsamości użytkownika.

 

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

 

Zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkownika, staramy się zachować jak największą przejrzystość, dlatego należy rozważyć sprawdzenie listy danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy.

 

Ogólnie rzecz biorąc przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do usług, zapewnienia ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz poprawy komfortu korzystania z usług. Używamy również danych osobowych użytkownika, aby kontaktować się z użytkownikiem, gdy jest to konieczne.

 

Kategorie danych osobowych

Elementy danych

Dane i identyfikatory graczy

to informacje o profilu użytkownika w grze i identyfikatory powiązane z profilem użytkownika w grze. Takie informacje mogą obejmować imię lub nazwisko albo pseudonim, identyfikator urządzenia, identyfikator gry, identyfikator użytkownika, adres IP, identyfikator reklamowy (idfa/gaid), identyfikator użytkownika w Apple/Google/Facebooku, informacje profilowe (takie jak zdjęcie profilowe/obraz), identyfikator platformy, identyfikator reklamowy platformy lub inne dane osobowe bądź identyfikatory powiązane z profilem użytkownika w grze.

Dane urządzenia

to informacje o zdarzeniach dotyczących urządzenia pochodzące z urządzeń, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do gier. Takie informacje mogą obejmować adres IP, wersję gry, z której korzysta gracz, identyfikator reklamowy, system operacyjny (i wersję), markę urządzenia, konfigurację urządzenia, model urządzenia, identyfikator urządzenia, strefę czasową, typ połączenia, operatora sieci, język urządzenia itp.

Dane gry

to informacje o grach, w tym informacje o profilu użytkownika w grze, dacie rejestracji, zaakceptowaniu umowy EULA, osiągnięciach w grze, postępach i wydarzeniach, zakupach w grze, ukończonych poziomach gry i aktywnościach, ostatnim wyjściu, obecności/nieobecności banów w grze, dziennikach poprzednich i bieżących sesji gry, historii zgłoszeń do pomocy technicznej, danych czatu pomocy technicznej, raportach i inne informacje, które mogą być generowane przez grę.

Dane lokalizacji

to informacje o przybliżonej lokalizacji użytkownika uzyskane na podstawie adresu IP użytkownika. Na przykład, adres IP, kraj, dzielnica, miasto, region.

Dane dotyczące płatności

to informacje o zakupach/transakcjach dokonanych przez użytkownika. Na przykład historia kampanii i ofert, które były dostępne na profilu użytkownika w grze, historia płatności (zakupy w aplikacji), data płatności, kwota płatności, pakiet płatności.

Dane dotyczące awarii

to dane dziennika awarii z gry gracza. Na przykład system operacyjny (i wersja), marka urządzenia, model urządzenia, poziom naładowania baterii urządzenia, strefa czasowa urządzenia, identyfikator urządzenia, strefa czasowa, typ połączenia, język urządzenia, wersja używanej gry, gęstość ekranu, wysokość ekranu, identyfikator kompilacji urządzenia, stan ładowania lub inne informacje bezpośrednio związane z awarią.

Dodatkowe dane podane przez użytkownika

to informacje, które użytkownik przekazuje naszej firmie, kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej (funkcje pomocy technicznej w usługach), należy komunikować się z nami za pośrednictwem naszych oficjalnych społeczności w sieciach społecznościowych lub wysyłając wiadomość na adres e-mail privacy@vizor-apps.com.

Dane z profilu użytkownika w sieci społecznościowej

to informacje, które użytkownik udostępnia publicznie w sieci społecznościowej.

Adres e-mail

to adres e-mail użytkownika, w tym między innymi skrót adresu e-mail.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Jeśli użytkownik gra w nasze gry opublikowane w Amazon, AppGallery, App Store i Google Play:

 

cele

podstawa prawna

dane osobowe

w celu tworzenia kont i umożliwienia grania oraz korzystania z naszych gier

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

w celu umożliwienia zakupów w aplikacji

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane gry

do logowania się przez platformy Apple/Google/Facebook

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Adres e-mail

w celu wysyłania wiadomości dotyczących gier

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

w celu zapewnienia pomocy technicznej i udzielania odpowiedzi na pytania graczy

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

Dodatkowe dane podane przez użytkownika

w celu ulepszania i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy, w tym poprzez pomiary poziomu zainteresowania i zaangażowania w nasze gry

nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszania i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

do wyświetlania spersonalizowanych reklam od naszych partnerów

na podstawie zgody użytkownika na takie przetwarzanie

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

 

Jeśli użytkownik gra w nasze gry opublikowane na naszych portalach klondike-online.com/knightsbrides.com:

 

cele

podstawa prawna

dane osobowe

w celu tworzenia kont i umożliwienia grania oraz korzystania z naszych gier

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Adres e-mail

Hasło

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

w celu umożliwienia zakupów w aplikacji

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane gry

do logowania się przez platformy Google/Facebook

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Adres e-mail

do wysyłania wiadomości dotyczących gier

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane gry

w celu zapewnienia pomocy technicznej i udzielania odpowiedzi na pytania graczy

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

Adres e-mail

Dodatkowe dane podane przez użytkownika

w celu doskonalenia i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy, w tym poprzez pomiary poziomu zainteresowania i zaangażowania w nasze gry

nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszania i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

Adres e-mail

 

Jeśli użytkownik gra w nasze gry opublikowane w serwisach społecznościowych:

 

cele

podstawa prawna

dane osobowe

w celu tworzenia kont i umożliwienia grania oraz korzystania z naszych gier

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Adres e-mail

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

w celu umożliwienia zakupów w aplikacji

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane gry

w celu wysyłania wiadomości dotyczących gier

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane gry

w celu zapewnienia pomocy technicznej i udzielania odpowiedzi na pytania graczy

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

Dodatkowe dane podane przez użytkownika   E-mail

w celu doskonalenia i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy, w tym poprzez pomiary poziomu zainteresowania i zaangażowania w nasze gry

nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszania i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy

Dane i identyfikatory graczy

Dane urządzenia

Dane gry

Dane lokalizacji

Dane dotyczące płatności

Dane dotyczące awarii

Adres e-mail

 

Jeśli użytkownik angażuje się w określone działania w serwisach społecznościowych:

 

cele

podstawa prawna

dane osobowe

do prowadzenia działalności społeczności graczy w serwisie społecznościowym

realizacja zobowiązań umownych

Dane i identyfikatory graczy

Dodatkowe dane podane przez użytkownika

do zarządzania relacjami z członkami społeczności, odwiedzającymi nasze strony w serwisie społecznościowym (odpowiadanie na komentarze)

nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący doskonalenia i optymalizacji naszych gier oraz wrażeń naszych graczy

Dodatkowe dane podane przez użytkownika   Dane z profilu użytkownika w serwisie społecznościowym

 

SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje naszej firmie bezpośrednio.

Możemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik przekazuje naszej firmie bezpośrednio podczas korzystania z usług lub umieszczać je w wiadomości e-mail lub innych wiadomościach, które użytkownik wysyła do naszej firmy. Tego rodzaju gromadzenie danych osobowych ma miejsce podczas zwykłych procesów biznesowych.

Te dane osobowe mogą obejmować dane i identyfikatory gracza, adres e-mail, hasło, dodatkowe dane podane przez gracza, dane z profilu gracza w sieci społecznościowej, wiek.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie.

Możemy automatycznie gromadzić dane osobowe, gdy użytkownik korzysta z usług.

Takie dane osobowe mogą obejmować dane i identyfikatory gracza, dane urządzenia, dane gry, dane lokalizacji, dane awarii.

Dane osobowe, które zbieramy od naszych stron trzecich i partnerów.

Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika ze źródeł zewnętrznych i łączyć je z danymi osobowymi, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. Na przykład:

  • reklamodawcy i partnerzy prowadzący działalność analityczną,

Możemy otrzymywać dane urządzenia dotyczące działania naszych aplikacji od naszych partnerów analitycznych i łączyć je z informacjami, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. Możemy również otrzymywać identyfikatory reklamowe użytkownika od naszych reklamodawców, jeśli użytkownik zgodził się przekazać im swoje identyfikatory reklamowe.

  • partnerzy uwierzytelniający,

Możemy otrzymać dane osobowe użytkownika od podmiotu zewnętrznego w celu utworzenia konta użytkownika w naszych usługach, gdy użytkownik loguje się do naszych usług przy użyciu poświadczeń podmiotu zewnętrznego.

  • platformy wydawnicze,

Otrzymujemy również dane osobowe użytkownika ze sklepów z aplikacjami, w których publikowane są nasze usługi.

  • serwis społecznościowy,

Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z serwisu społecznościowego, takie jak identyfikator sieci społecznościowej, imię i nazwisko/pseudonim, profil ze zdjęciem/profil obrazu, adres e-mail, lista znajomych lub inne informacje, gdy użytkownik gra w nasze gry, lub uzyskuje dostęp do dowolnej części naszej usługi w serwisie społecznościowym. Dane osobowe, które otrzymujemy z serwisu społecznościowego, zależą od ustawień prywatności użytkownika w tym serwisie społecznościowym.

Wygenerowane dane osobowe.

Możemy również generować nowe dane dotyczące użytkownika, obliczając i generując dane osobowe, które posiadamy. Takie dane osobowe mogą obejmować dane dotyczące płatności, identyfikatory (identyfikator użytkownika), dane gry.

 

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze usługi nie są skierowane do osób niepełnoletnich, jednak jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i bezpieczeństwa wszystkich naszych graczy, w tym dzieci. W związku z powyższym nie zbieramy celowo ani świadomie danych osobowych dzieci. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest przestrzeganie wymagań wiekowych, które różnią się w zależności od kraju.

Zachęcamy rodziców do edukowania swoich dzieci na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz do kontaktowania się z nami, jeśli mają jakiekolwiek obawy dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub przechowywania danych ich dzieci. Rozumiemy znaczenie kontroli rodzicielskiej nad działaniami dzieci w Internecie i szanujemy prawa rodziców do zarządzania i usuwania danych ich dzieci. Jeśli użytkownik dowie się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka użytkownika, należy skontaktować się z nami, a my dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zaprzestać przetwarzania takich danych i jak najszybciej je usunąć.

 

ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE/PROFILOWANIE

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie stosujemy profilowania w celu wspierania decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne skutki. Niemniej jednak możemy wykorzystać dane użytkownika dotyczące gier i płatności, aby sklasyfikować użytkownika jako gracza i wygenerować ofertę grupową dla graczy z tej samej kategorii.

 

SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

Utrzymujemy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Możemy również zanonimizować dane osobowe użytkownika, gdy tylko nie będą nam już potrzebne. Anonimizacja to proces usuwania identyfikatorów osobistych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, które mogą prowadzić do zidentyfikowania danej osoby. Wynikiem tego procesu są anonimowe dane, których nie można powiązać z żadną osobą.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane, chyba że mamy prawo lub obowiązek prawny do przechowywania danych użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak wypełnienie ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, rozwiązanie sporów i egzekwowanie naszych umów.

Usuwamy dane osobowe użytkownika, które przetwarzamy w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody użytkownika w przypadku rozwiązania przez użytkownika umowy z nami, wycofania zgody lub zażądania usunięcia danych osobowych użytkownika, jak opisano w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

Możemy również okresowo usuwać elementy umożliwiające identyfikację nieużywanych danych gracza oraz możemy regularnie sprawdzać i usuwać elementy umożliwiające identyfikację niepotrzebnych danych.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

 

Lista naszych obecnych stron trzecich i partnerów jest dostępna tutaj.

Partnerzy reklamowi i prowadzący działalność analityczną.

Możemy korzystać z usług analitycznych w celu gromadzenia danych analitycznych i oceny korzystania z naszych aplikacji oraz ulepszania ich i zwiększania ich atrakcyjności dla gracza.

Korzystamy z usług reklamowych, aby ułatwić udostępnianie informacji, które mogą być dla użytkownika istotne lub interesujące, na przykład umożliwiając użytkownikowi zdobywanie nagród za oglądanie reklam w grze.

Platformy obsługi klienta.

Ten rodzaj platform pozwala nam zarządzać prośbami o wsparcie i kontakt otrzymanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innymi środkami, takimi jak formularz kontaktowy.

Organy ścigania lub organy rządowe.

W celu zwalczania oszustw i nielegalnej działalności, sytuacji wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego dowolnej osoby lub zgodnie z wymaganiami prawa, możemy przetwarzać i ujawniać dane organom ścigania lub organom rządowym w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania.

Inni gracze.

Jeśli użytkownik gra lub rejestruje się za pośrednictwem serwisu społecznościowego, inni gracze mogą zobaczyć dane profilu użytkownika (imię i nazwisko oraz zdjęcie), opisy aktywności użytkownika w grach oraz przeczytać wiadomości, które użytkownik opublikował. Jeśli użytkownik korzysta z naszej gry w odpowiedzi na zaproszenie innego gracza, ten gracz może zobaczyć pewne informacje o aktywności użytkownika w grze.

Usługi płatności.

Możemy udostępniać dane dotyczące płatności naszym usługom płatniczym, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe oraz w celu zapobiegania oszustwom.

Nie gromadzimy i nie będziemy gromadzić ani przetwarzać żadnych informacji związanych z instrumentami płatniczymi, takich jak numer karty kredytowej, data jej ważności lub imię i nazwisko zapisane na karcie.

Usługodawcy i organizacje partnerskie.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym usługodawcom, ponieważ ich rozwiązania techniczne mogą stanowić integralną część usług. Możemy również udostępniać i wymieniać dane osobowe użytkownika między naszymi spółkami powiązanymi.

Standardowe klauzule umowne służą do udostępniania danych osobowych użytkownika, aby zapewnić ich odpowiednią ochronę.

 

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Nasza usługa ma charakter globalny, dlatego dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane w dowolne miejsce na świecie. Stosujemy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie środki jako mechanizmy prawne dla każdego takiego transferu i upewniamy się, że takie transfery mają miejsce tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia.

Należy pamiętać, że przepisy różnią się w zależności od jurysdykcji, więc przepisy dotyczące prywatności mające zastosowanie do miejsc, do których dane osobowe są przekazywane lub przechowywane, wykorzystywane lub przetwarzane, mogą różnić się od przepisów dotyczących ochrony prywatności w kraju zamieszkania użytkownika. Korzystając z naszych usług lub przekazując nam za ich pośrednictwem jakiekolwiek informacje, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika w krajach, w których przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak wszechstronne jak w kraju zamieszkania użytkownika.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi użytkownika i sposobem, w jaki je przetwarzamy.

 

PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Aby zapewnić szybką odpowiedź, radzimy skontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji wsparcia dostępnych w naszych usługach, w przypadku jakichkolwiek pytań użytkownika dotyczących ochrony danych lub potrzeby uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z danymi osobowymi użytkownika. Alternatywnie użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacy@vizor-apps.com.  

Prawo dostępu do danych osobowych.

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo dostępu, które daje użytkownikowi prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, a także innych informacji uzupełniających. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkownika oraz sprawdzić zgodność przetwarzania z prawem.

Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych.

Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, chociaż będzie to zależeć od celów przetwarzania.

Prawo do wymazania (usunięcia) danych osobowych użytkownika.

Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych. Jest to również znane jako „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo to nie jest bezwzględne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Art. 18 RODO daje użytkownikowi prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach. Oznacza to, że użytkownik może ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. Jest to alternatywa dla żądania usunięcia danych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo do przenoszenia danych związane z prawem użytkownika do otrzymania danych osobowych, które użytkownik nam przekazał w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Daje to również prawo do żądania, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Art. 21 RODO daje użytkownikowi prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Pozwala to skutecznie zatrzymać lub uniemożliwić nam przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Art. 7 ust. 3 RODO daje użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Zgodnie z art. 77 RODO użytkownikowi przysługuje jako osobie, której dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub w którym doszło do domniemanego naruszenia RODO.


LISTA NASZYCH AKTUALNYCH STRON TRZECICH I PARTNERÓW

 

Ostatnia aktualizacja: 01 czerwca 2023 r

 

REKLAMODAWCY

 

nazwa

link do zasad zachowania poufności informacji

usługami

Digital Turbine, Inc. (Fyber)

fyber-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

AdColony, Inc.

adcolony-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

AppLovin Corporation

applovin-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

Meta Platforms Inc.

facebook-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com);

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

HyprMX Mobile LLC

hyprMX-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

ironSource Ltd.

ironsource-privacy

uż używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

Unity Technologies (Unity Ads)

unity-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

Vungle, Inc.

vungle-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

Mintegral

mintegral-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

Bytedance Pte. Ltd. (Pangle)

pangle-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

Chartboost, Inc.

chartboost-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

InMobi

inmobi-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED (MyTarget)

mytarget-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

Tapjoy, Inc.

tapjoy-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

Mahjong Treasure Quest (Amazon AppStore)

Huawei Ads Kit

huaweiadskit-privacy

używany do gier pobranych z Huawei AppGallery

Google Ads

google-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play i Amazon AppStore

 

PARTNERZY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ANALITYCZNĄ

 

nazwa

link do zasad zachowania poufności informacji

usługami

AppsFlyer Ltd.

appsflyer-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play, Huawei AppGallery, Microsoft Store i Amazon AppStore

Meta Platforms Inc. (Facebook Analytics)

facebook-privacy

używane do gier pobranych z App Store, Google Play, Huawei AppGallery i Amazon AppStore;

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

Google LLC (Firebase)

firebase-privacy

używane do gier pobranych z App Store i Google Play;

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

Google LLC (BigQuery/ Google Analytics/ Search Console/ Google Tag Manager)

google-privacy

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

Hotjar Ltd.

hotjar-privacy

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

YANDEX LLC (AppMetrica)

appmetrica-privacy

Riddle Road: Solitaire

Upland (Localytics)

localytics-privacy

Riddle Road: Solitaire;

Charmbrook: Merge Adventure;

Mahjong Treasure Quest

 

PLATFORMY OBSŁUGI KLIENTA

 

nazwa

link do zasad zachowania poufności informacji

usługami

Helpshift

helpshift-privacy

wykorzystywane do wszystkich usług

 

USŁUGI PŁATNOŚCI

 

nazwa

link do zasad zachowania poufności informacji

usługami

Apple Inc. (Apple Pay)

apple-privacy

używany do gier pobranych z App Store;

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

Google LLC (płatności w aplikacji Google Play)

google-privacy

używany do gier pobranych z Google Play;

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

Adyen

adyen-privacy

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

PayPal

paypal-privacy

wykorzystywane do gier publikowanych na naszych portalach

(klondike-online.com/ knightsbrides.com)

 

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI W PRZYPADKU

MIESZKAŃCÓW KALIFORNII, KOLORADO, CONNECTICUT I WIRGINII

 

 

Ujawnienie będzie skuteczne od dnia 01 czerwca 2023 r.

 

Prywatność użytkownika jest i zawsze będzie dla naszej firmy niezwykle ważna.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, Kolorado, Connecticut lub Wirginii, należy uważnie zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi poniżej, ponieważ ważne jest, aby użytkownik zrozumiał, co robimy z danymi użytkownika, w jaki sposób użytkownik może je kontrolować, a także żądania dotyczące prywatności, które użytkownik może przedłożyć na podstawie obowiązującego prawa.

 

ZBIERANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Kategorie danych osobowych, cele, dla których gromadzimy dane osobowe użytkownika, źródła i podstawy prawne tych danych, które zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały opisane w punkcie „ZBIERANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE”, „CELE I PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH” w naszych zasadach zachowania poufności informacji.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY/LUB SPRZEDAJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

 

Należy pamiętać, że nie „sprzedajemy” danych osobowych naszych graczy stronom trzecim i partnerom, w takim rozumieniu tego terminu, jakie ma większość osób, jednak możemy udostępniać dane osobowe naszych graczy naszym stronom trzecim i partnerom, takim jak firmy reklamowe w celu poprawy i spersonalizowania wrażeń użytkownika, dostosowania treści i reklamowania naszych usług w oparciu o zainteresowania oraz przypisania instalacji i zoptymalizowania wydajności naszych kampanii.

Jak opisano w punkcie „KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA” w naszych zasadach zachowania poufności informacji, udostępniamy dane osobowe naszych graczy w ramach firmy VIZOR oraz stronom trzecim i partnerom w celach biznesowych.

 

PRAWA I OPCJE UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi przysługują określone prawa w związku z danymi osobowymi użytkownika. Poniżej opisujemy prawa, które mogą użytkownikowi przysługiwać w zależności od kraju zamieszkania.

Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

Użytkownik ma prawo potwierdzić, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jako konsumenta oraz zażądać nieodpłatnie maksymalnie dwa razy w okresie 12 miesięcy dostępu do danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.

Prawo do żądania sprostowania nieścisłości w danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do poprawiania nieścisłości w swoich danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika. Niektóre dane mogą być zwolnione z takich żądań na mocy prawa.

Prawo do wymazania (usunięcia) danych osobowych użytkownika.

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Niektóre dane osobowe mogą być wyłączone z takich żądań na mocy prawa.

Prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w przenośnym i, o ile jest to technicznie wykonalne, łatwym do wykorzystania formacie, który umożliwia bez przeszkód przesłanie danych osobowych użytkownika innemu administratorowi.

Prawo do wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela.

W pewnych okolicznościach użytkownik może skorzystać z usług upoważnionego przedstawiciela do wykonywania praw użytkownika w imieniu użytkownika, podając nam dane kontaktowe przedstawiciel, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Jeśli użytkownik chce wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w imieniu użytkownika, należy upewnić się, że przedstawiciel może (i) wykazać, że użytkownik udzielił pisemnej zgody przedstawicielowi na złożenie wniosku w imieniu użytkownika oraz (ii) przedstawić dowód swojej własnej tożsamości. Jeśli przedstawiciel nie spełnia tych wymagań, możemy odrzucić żądanie.

Prawo do rezygnacji.

W przypadku mieszkańców Kalifornii:

Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży danych osobowych lub udostępniania danych osobowych stronom trzecim w celu ukierunkowanej reklamy (znanej również jako międzykontekstowa reklama behawioralna lub reklama oparta na zainteresowaniach). Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, zgodnie z definicją CCPA.

W przypadku mieszkańców Kolorado, Connecticut i Wirginii:

Użytkownik ma prawo zrezygnować z przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach reklamy ukierunkowanej; sprzedaży danych osobowych; lub profilowania w celu podejmowania decyzji (lub wyłącznie decyzji zautomatyzowanych (Connecticut), które wywołują wobec użytkownika skutki prawne lub podobnie istotne.

Prawo do niedyskryminacji.

Nie możemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z jakichkolwiek praw, w tym między innymi odmawiać mieszkańcowi towarów lub usług; naliczać różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie zniżek lub innych korzyści albo nakładanie kar; zapewniać mieszkańcowi innego poziomu lub jakości towarów lub usług; sugerować, że mieszkaniec otrzyma inną cenę lub stawkę za towary lub usługi albo inny poziom lub jakość towarów albo usług.

Prawo do działania.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na żądania użytkownika, należy odwołać się od naszej decyzji, kontaktując się z nami w sposób opisany w pisemnym zawiadomieniu, które użytkownikowi prześlemy.

Kalifornijski przepis „Shine the Light”.

Punkt 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala graczom będącym mieszkańcami stanu Kalifornia na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingu bezpośredniego. Nie udostępniamy danych osobowych naszych graczy niepowiązanym stronom trzecim do ich własnych celów marketingu bezpośredniego bez zgody użytkownika. W przypadku pytań dotyczących naszej informacji o ujawnieniu danych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacy@vizor-apps.com lub poczty tradycyjnej na adres: Archiepiskopou Makariou III, 169, CEDAR OASIS TOWER, flat/office 701, 3027, Limassol, Cyprus.